Ondernemersenquête Horeca Kampen


Beste ondernemer,

Bedankt dat u wilt deelnemen aan deze ondernemersenquête!

Met deze vragenlijst (circa 10 vragen) wordt feitelijke en lokale informatie opgehaald: over het huidig functioneren van de horecabedrijven in Kampen, het klantenprofiel, toekomstplannen en -wensen van ondernemers en eventuele aandachtspunten ten aanzien van het (gevoerde) ruimtelijke horecabeleid. Dit is voor ons heel waardevolle informatie bij het opstellen van de lokale horecastructuurvisie.

Wat gebeurt er mee?

U vult de enquête in op de webserver van bureau DTNP. Alleen bij DTNP worden de volledige enquêteresultaten bekend. De informatie uit deze enquête wordt geheel vertrouwelijk behandeld door het adviesbureau. De uitkomsten van de enquête worden enkel gebruikt voor de horecastructuurvisie. Uitkomsten die worden gepubliceerd zullen nooit herleidbaar zijn naar specifieke bedrijven of ondernemers.

U heeft t/m zondag 15 augustus de tijd om de enquête in te vullen.

Heeft u vragen over de enquête, dan kunt u contact opnemen met Ward Frielink (frielink@dtnp.nl) van DTNP. Hij is ook telefonisch bereikbaar via 024 - 379 20 83.

Nogmaals bedankt voor uw medewerking!

Mede namens Leo Hoksbergen (Stichting Kampen Partners), Linda Zaaijer en Wendy Spraakman (Gemeente Kampen), Jimmy Croymans (Stichting Horeca Kampen), Sjoerd-Jan Feenstra (Vereniging Parkmanagement Melmerpark) en Joëlle Roesink (KHN Kampen/Zwartewaterland),

Ward Frielink

DTNP